Program UE
Innowacyjna technologia modyfikacji bieżnika opon samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych do ponownego ich użycia

Dnia 03.09.2019 firma Euro Opony Sp. z o.o. podpisała z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości (LAWP) umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.7 RPO WL 2014-2020. Projekt pt. Innowacyjna technologia modyfikacji bieżnika opon samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych do ponownego ich użycia.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 3 655 018,80 PLN
Wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą: 2 971 560,00 PLN
Dofinansowanie w kwocie: 1 976 087,40 PLN

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy Euro Opony Sp. z o.o. dzięki wdrożeniu wyników prac B+R poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii modyfikacji bieżnika opon samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych do ponownego ich użycia.

  • Fundusze Europejskie
  • Rzeczpospolita Polska
  • Lubelskie Smakuj Życie!
  • Unia Europejska